^ na górę
pokazy sztucznych ogni - foto1 pokazy sztucznych ogni - foto2 pokazy sztucznych ogni - foto3

Artykuły

Pokazy Sztucznych Ogni

Szanowni Klienci!

Już od kilku lat obowiązują w Polsce znowelizowane przepisy regulujące zasady używania materiałów pirotechnicznych do wykonywania pokazów sztucznych ogni. Niestety tylko nieliczne firmy pirotechniczne funkcjonujące na rynku tych usług spełniają określone przez obowiązujące przepisy wymogi prawne i organizacyjno-techniczne.

Jedynym dokumentem, który obecnie zezwala na nabywanie i używanie materiałów pirotechnicznych do wykonywania pokazów sztucznych ogni, a tym samym na wykonywanie tychże pokazów, jest tzw. pozwolenie wojewody na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych.
W żadnym wypadku nie jest takim dokumentem tzw. koncesja na obrót materiałami wybuchowymi lub jakiekolwiek inne zezwolenie.

Sugerujemy Państwu aby podejmując decyzję o wyborze wykonawcy pokazu sztucznych ogni zweryfikowali Państwo jego uprawnienia do wykonywania tychże pokazów. Wykonywanie pokazów sztucznych ogni bez wymaganego pozwolenia stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i w przypadku zajścia jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji pokazu zaniedbanie takiej weryfikacji może obciążyć Państwa współodpowiedzialnością za skutki tychże zdarzeń.

Nasze pozwolenie w formacie pdf.

pokazy sztucznych ogni : widowiska pirotechniczne : efekty sceniczne